جاذبه های گردشگری ایران

گورستان هیق هریس

گورستان ورنق تبریز

تازه ترین های مشهد 724

چشمه آب معدنی علی زاخوانی گیلان

این چشمه بالاتر از بازار ماسوله قرار دارد و آب آن ، از طریق لوله ای با دبی سه لیتر در ثانیه به خارج جریان می یابد. آب چشمه ، دارای بی کربنات است و در درمان نارسایی های گوارشی بسیار موثر است. در حال حاضر ، آب چشمه برای …

ادامه نوشته »

چشمه آب معدنی زمزمه گیلان

این چشمه در روستا – شهر ماسوله در ۲۶ کیلومتری جنوب غربی فومن ، در کنار رود خلشتربا قرار دارد. آب چشمه ، مواد آهنی فراوان و طعمی تلخ دارد. رنگ آب در طول مسیر آن تا ماسوله رودخان ، نارنجی است. این چشمه در مجاورت یک معدن آهن قرار …

ادامه نوشته »

رود پسیخان گیلان

دو رودخانه امام زاده ابراهیم و سیاه مزگی در ۷ کیلومتری شرق شهر شفت به یک دیگر می پیوندد و با نام پسیخان به مسیر خود ادامه می دهند. این رودخانه در مسیر ۴۶ کیلومتری خود ، تفرجگاه های سرسبزی را پدید آورده است و یکی از رودخانه های تمیز …

ادامه نوشته »

رود پیر بازار گیلان

این رودخانه از پیوستن دو رود بزرگ سیاهرود و گوهررود در ناحیه رجاکل تشکیل می شود و پس از آن با نام پیربازار تا تالاب بندرانزلی جریان دارد. متاسفانه با وجود جاذبه های پیرامون رودخانه ها ، به دلیل ورود فاضلاب های خانگی و صنعتی به این رودخانه و رودخانه های …

ادامه نوشته »

رودخانه گوهر رود گیلان

این رودخانه از ارتفاعات ناحیه چوماچا بهدان در غرب رشت سرچشمه می گیرد و در طول ۳۴ کیلومتر ، سرسبزی را به آبادی های بسیار ارزانی می دارد. گوهر رود در بالادست ، لاکان نامیده می شود؛ هنگام گذر از درون شهر رشت به نام های رود مدیریه و چماسرا …

ادامه نوشته »

رودخانه خمام رود گیلان

طول این رودخانه ۵۶ کیلومتر است که در جنوب شرق سراوان در ۲۰ کیلومتری رشت از سفیدرود منشعب میشود. خمام رود در مسیر خود ، آب رودخانه های گیشه دمرده و تش رود را دریافت میکند و پس از عبور از شهر خمام و سیراب نمودن اراضی زراعی به دریای …

ادامه نوشته »

رودخانه پل رود گیلان

این رود ، بزرگ ترین رود شرق گیلان است. یکی از شاخه های بزرگ آن چاک رود است که در غرب تا ناحیه ی کلیشم و موسی کلایه ، در مقابل رستم آباد ، در مسیر سفیدرود ادامه می یابد. شاخه ی دیگر آن گل رود است که از اشکورات سرچشمه …

ادامه نوشته »

رودخانه شلمان رود گیلان

این رود نسبتا پرآب در محور جاده ی رودسر لاهیجان جریان دارد و دو شاخه ی مهم آن ، تاق ور از طرف غرب و شلمان رود از طرف شرق است. در حدود ۳ کیلومتر پایین تر از شلمان ، در یک خم بزرگ به طول ۲/۵ کیلومتر ، کیارود به …

ادامه نوشته »

رودخانه لنگرود رودخان گیلان

این رود از ارتفاعات ۵۰۰ متری جنوب لاهیجان ، در حوالی منطقه آهندان سرچشمه میگیرد. دو شاخه ی تشکیل دهنده ی آن ، پس از طی حدود ۷ کیلومتر از سرچشمه ، به یک دیگر می رسند و در یک مسیر کمانی جریان می یابند. این رود با پیمودن یک …

ادامه نوشته »

رود شاخزر گیلان

رود شاخزر یا جمعه بازار که از ارتفاع ۳۰۰۰ متری مته خانی سرچشمه می گیرد ، در محل ورود به مرداب انزلی ، سیادرویشان نامیده می شود. این رود در آستانه ی ورود به تالاب انزلی ، شاخه ی بهمیر را دربر میگیرد. بهمیر در این بخش از مسیر خود …

ادامه نوشته »

رودخانه ماسوله رودخان گیلان

این رود که به خلشتریا معروف است ، از ارتفاعات ماسوله سرچشمه می گیرد و در منطقه ی سرایان به زیگل و لیکوند تغییر نام می دهند. حراکثر ارتفاع حوزه ی رود ماسوله ۳۰۰۰ متر است. ماسواه رود در محل چومثقال ، وارد تالاب انزلی می شود.

ادامه نوشته »

رودخانه شفارود گیلان

شفارود دومین رودخانه پرآب منطقه تالش است که شاخه ی اصلی آن از ارتفاع ۳۰۰۰ متری و شاخه های فرعی آن ، از ارتفاعات حدود ۱۵۰۰ متری سرچشمه می گیرند و در ارتفاع ۴۰۰ متری به شاخه ی اصلی می پیوندند. شفارود ، در مسیر خود جویبار های متعدد و …

ادامه نوشته »

رودخانه کرگان رود گیلان

این رود ، بزرگ ترین رودخانه ی این ناحیه غربی گیلان است. شاخه اصلی این رودخانه از ارتفاع ۳۰۰۰ متری سرچشمه می گیرد و به شاخه ی شمالی در ارتفاع ۳۵۰ متری می پیوندد. حواشی این رود در محل عبور از شهر هشتپر ساحل سازی شده است و پلی بر …

ادامه نوشته »

رودخانه آستاراچای گیلان

رود آستاراچای مرز بین ایران و جمهوری آذربایجان است. این رود در خاک ایران شامل سه شاخه فرعی است که دو شاخه آن از ارتفاعات حیران و یک شاخه دیگر از ارتفاعات جنگلی بهارستان جریان می یابند. حواشی این رودخانه از درختان انبوه و بیشه زارها پوشیده است و جلوه …

ادامه نوشته »