زابل

جاذبه های گردشگری زابل,معرفی جاذبه های گردشگری زابل,جاذبه های تاریخی زابل

میل قاسم آباد زابل

این مناره را از آن جهت "میل قاسم آباد" نام نهاده اند که روستای قاسم آباد نزدیکترین مکان به این یادگار تاریخی است. این مناره در مکران قاسم آباد زابل واقع شده است. قسمت فوقانی مناره شکسته و ریخته است. به همین دلیل تعیین ارتفاع آن ممکن نیست. شکستگی ها …

ادامه نوشته »

زابل

این شهرستان در قدیم سیستان و نیمروز خوانده می شد. محلی که امروزه زابل نامیده می شود ، پیش از آن زمین هایی با تپه هایی از ماسه های روان و رسوبات دریایی بود که قسمتی از آن در مسیر رودخانه قرار داشت. با کم شدن آب رودخانه بر وسعت …

ادامه نوشته »