خانه / خوزستان / رامهرمز

رامهرمز

جاذبه های گردشگری رامهرمز,معرفی جاذبه های گردشگری رامهرمز,جاذبه های تاریخی رامهرمز

گور هرمز ساسانی رامهرمز

این گور در کنار یکی از خیابان های اصلی شهر رامهرمز کنونی در باغی که به "برده شو" شهرت دارد ، واقع شده است. گفته می شود که این قبر هرمز ساسانی ، بنا کننده رامهرمز است. در چند قدمی این محل ، امام زاده بی بی سینی قرار دارد …

ادامه نوشته »

تل برمی با برمک رامهرمز

تل برمی یا برمک در جنوب شهر رامهرمز و نزدیکی آبادی کیمه واقع شده است. در این تپه حفاری های غیر علمی و غیر مجازی صورت گرفته و اشیائی از قبیل: مجسمه جانوران و سفال های نقوش و اجسام دیگری به دست آمده است.

ادامه نوشته »

ویرانه شهر مختارک رامهرمز

در شمال رامهرمز آثار و ویرانه های گچ و سنگ و ساختمان های کهنه سنگی وجود دارد که گفته می شود آثار به جا مانده از شهر مختارک است. مختارک همان شهری است که علی ابن محمد صاحب الزنج علوی ایرانی شیعه و ستاره شناس و رهبر قیام کنندگان علیه خلیفه …

ادامه نوشته »

قلعه دختر رامهرمز

این قلعه در شمال رامهرمز در دامنه های میانی کوهی گچی ، بر روی دو تپه در امتداد هم واقع شده است. شگل گرد و دایره مانند هر دو واحد قلعه چنان است که معماری قلعه سازی رومی را می رساند و مانند آثاری است که از قلاح رومی در …

ادامه نوشته »

قلعه یزدگرد یا تاشاری رامهرمز

در روستای شوردین شهرستان رامهرمز و پس از صخره  ای که "زرد بردیه" نام دارد ، حفره های کوچک و بزرک به مانند مساکن پیش از تاریخ به جا مانده است. همچنین آثار بی شماری از مساکن سنگی ، خانه ها ، اطاق ها ، راه ها ، آغل ها …

ادامه نوشته »

شهرستان رامهرمز

در لغت نامه دهخدا آمده است: «رامهرمز نام شهری است از بناهای هرمز پادشاه در اهواز در حوالی شوشتر و آن را رامز گویند و منسوب بدانجا را رامزی و رامی گویند و در قدیم آن را سمنگان می گفته اند. اصطخری می گوید: در رامهرمز پارچه های ابریشمی می …

ادامه نوشته »