خانه / تاریخ ایران

تاریخ ایران

جاذبه های گردشگری ایران,معرفی جاذبه های گردشگری ایران,جاذبه های تاریخی ایران,تاریخ ایران

هشت یادگار امام هشتم در ایران

امام رضا (ع) در سفر تاریخ خود به خراسان که از محرم مرداد سال ۲۰۰ ه ق تا ابتدای شوال اردیبهشت ۲۰۱ ه ق به طول انجامید ، از میدنه رهسپار بصره شد و از انجا وارد خوزستان گرید؛ آن گاه با عبور از فارس و یزد به خراسان رسید …

ادامه نوشته »

انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم شاهنشاهی

قیام ۱۵ خرداد دو پیامد عمده داشت : اول آنکه بیشتر گروه های سیاسی را از تلاش مسالمت آمیز برای اصلاح حکومت نا امید کرد و دوم این که امام خمینی را به تدریج در مقام رهبری بلامنازع مخالفان دولت پهلوی نشاند. دردهه ۴۰ و ۵۰ شمسی جنبش های مسلحانه …

ادامه نوشته »

سلطنت پهلوی و بازگشت دوباره استبداد

رضاخان که از افسران قزاق بود ، در سوم اسفند ۱۲۹۹ با حمایت دولت انگلستان دست به کودتا زد. او ابتدا به مقام وزیر جنگی رسید و سپس تا سال ۱۳۰۴ فرماندهی کل قوا و نخست وزیری را هم به دست اورد. آنگاه زمینه را باری سلطنت خود فراهم دید …

ادامه نوشته »

مشروطه میان پرده آزادی

کشوری که ناصرالدین شاه برای فرزند مریضش مظفرالدین شاه به ارث گذاشت از یک سو ورشکسته و بحران زده بود و از سوی دیگر نهضت بیداری دران پایی گرفته بود. چرا که در حکومت ۵۰ ساله ناصرالدین شاه اعزام محصلین به خارج ف تاسیس مدارس جدید مانند دارالفنون ، بسط …

ادامه نوشته »

قاجاریه و بیداری ایرانیان

قاجاریه مانند افشاریه و زندیه یک از همان ایلاتی بودند که سطح درکشان از حدود ایلشان فراتر نمیرفت ، اما در بلبشوی پس از سقوط صفویه کل ایران را قبضه خودش کردند. آقا محمدخان قاجار بنیانگذار این سلسله ، در مدت کوتاهی موفق به سرکوب رفیقان داخلی و تسلط بر …

ادامه نوشته »

زندیه و ایران خواب زده

کریم خان زند که شاه خوش نامی در تاریخ ایران است ، عضو یکی از طوایف لر در حدود ملایر بود که از هرج و مرج پس از مرگ نادرشاه استفاده کرد و مدعی سلطنت شد. او در سال ۱۱۶۳ با از میان بردن همه مدعیان قدرت حکومت را قبضه …

ادامه نوشته »

افغانان و هرج و مرج عمومی

دوره حکومت افغانان بر ایران کمتر از ۱۰ سال به طول انجامید ، دوره ای مصیبت بار بود. بدیهی است که پیروزی آنها در برابر صفویه بیشتر ناشی از این ضعف سلسله بود تا تهور و کاردانی افغان ها. از این روآنان کفایت لازم برای اداره کشور پهناور ایران را …

ادامه نوشته »

صفویه؛ ۲۵۰ سال تمرین برای ۲۲۸ سال حکومت

تشکیل دوره صفویه در ایران ، پایانی بر چند سده تباهی و فلاکت ناشی از یورش و سلطه اقوام بیگانه بود. در واقع پس از سقوط سلسله ساسانی ، ایران بخشی از قلمرو امپراتوری های بزرگ مانند خلافت اموی و عباسی امپراتوری سلجوقی یا امپراتوری مغول بود و هویت مستقلی …

ادامه نوشته »

حکومت گوسفند سفید و گوسفند سیاه در ایران

 با ضعف تیموریان در ایران ، دو سلسله ترکمان در غرب و شمال غرب ایران قدرت پیدا کردند. یکی ترکمانان قره قویونلو که شیعه مذهب بودند و در ناحیه دیار بکر عراق مستقر شدند و دیگری سلسله آق قویونلو که سنی مذهب بودند و مرکزشان در شمال دریاچه وان در …

ادامه نوشته »

یورش های سه گانه تیمور

 یورش تیمور به نوعی تکرار حمله ویرانگر مغولان بود که زخم های التیام نیافته ایران را عمیق تر کرد. امیر تیمور گورکانی که خود را با افتخار تمام از نوادگان چنگیز خان میدانست ، مانند بسیاری دیگر از مدعیان قدرت شمال شرقی ایران شروع به حرکت کرد و در فاصله …

ادامه نوشته »