شبستر

جاذبه های گردشگری شبستر,معرفی جاذبه های گردشگری شبستر,جاذبه های تاریخی شبستر

آبشار عیش آباد شبستر

ارتفاع این ابشار حدود ۱۵ متر است و در قسمت کوهستانی میشو غربی در جوار روستای عیش اباد شبستر واقع شده است. بخشی از جاده منتهی به ان اتومبیل رو و بقیه راه کوهستانی است.  محوطه اطراف ابشار حدود ۳۰۰ متر مربع وسعت دارد و در جوار کوه و دره …

ادامه نوشته »

شهر شبستر

شبستر از شهرهای قدیمی اذربایجان است ، نام این شهر درکتاب خای تاریخی قدیم امده است. حمدالله در نزهة القلوب ( ۷۴۰ ه .ق ) فراوانی نعمت این بخش را ستوده وچنین می نویسد : « چهارم ناحیت ارونق بر غرب شهر(  تبریز ) است اغازش سه فرسنگی شهر است …

ادامه نوشته »