خانه / آذربایجان شرقی / گورستان کججان آذربایجان شرقی

گورستان کججان آذربایجان شرقی

روستای کججان سردرود اسکو است و گورستانی تاریخی دارد . این گورستان بر دامنه و کمرتپه ای در شرق رود خانه کججان واقع شده و مجموعه ای از نمونه های عالی خط ، طراحی و مجسمه سازی و حجاری است.

در این گورستان مقابر خواجه محمد کججانی ، خواجه احمد شاه ، خواجه علی ، قاضی عمر خراسانی ، خواجه عوض ، امیر غیاث الدین محمد و دهها تن دیگر از رجال علم و سیاست و عرفان قرار دارد.

در مورد خواجه محمد کججانی و خاندان وی باید گفت که طبق نوشته های مولف کتاب روضات الجنان ، وی فرزند خواجه صدیق بن حاجی محمد بوده و نسب او به امام زین العابدین علی (ع) می رسد . او ازعرفای باتقوا و مورد احترام مردمان زمان خویش بودهاست . اکثر قبرهای موجود در گورستان تاریخی کججان متلق به افراد خانواده ومنسوبین این عارف بزرگ است.

درباره ی بهامین سهرابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *